LEPELBROERS - uit hetzelfde hout gesneden


In mei 2019 kregen Harald Lamon van Het Lepelhuis in Brugge en ik een beurs van de Vlaamse Minister van Cultuur voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling traject. Deze beurs was een mooie erkenning van ons doel om het lepelsnijden opnieuw te doen opleven in Vlaanderen en ook een hele sterke duw in onze rug om van onze passie ons beroep te maken.

Harald kreeg als meester de kans en het vertrouwen om zijn ervaring, kennis en kunde door te geven. In de praktijk komen we regelmatig samen en leren we voortdurend van elkaar. We inspireren en versterken onze passie en delen onze ervaringen als zelfstandig lepelsnijder.

Ons traject spreidt zich over twee jaar: het startschot gaven we in augustus 2019 op het 'Spoonfest', een jaarlijks evenement in Engeland waar vele grootmeesters en hobbyisten van her en der zich verenigen om uit te wisselen en bij te leren. De eindmeet ligt iets dichter bij huis: we willen ons eigen lepelfeest organiseren in of rond de zomer van 2021. Een evenement waar we in geloven en waarmee we een mooi jaarlijks hoogtepunt voor het ambacht willen op poten zetten. Tussenin komen er zes modules van vier maanden aan bod. Deze hebben als doel het totale proces van lepelsnijden te omvatten en een zo breed mogelijke basis te vormen voor de overdracht van het vakmanschap. Elke module wordt afgesloten met een bezoek of stage bij een internationale 'grootmeester'. We zien deze beurs ook beiden als een kans om in Vlaanderen een draagvlak te creëren voor mensen die rond dit prachtige ambacht werken. We zijn beiden ook gestart met een lokale lepelclub om nog meer mensen samen te brengen.

Om ons verhaal te tonen hebben we een selectie gemaakt van foto's die de mooiste momenten of belangrijkste stappen in ons proces goed samenvatten. Geniet mee van onze reis. Harald en Thomas